پنج شنبه, 10 خرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

صنعتی ساختمانی

BOP نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ( فاز 1 )


موضوع قرارداد: مهندسی، تأمین تجهیزات و نصب سیستم های B.O.P برق و مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند(فاز یک)
کارفرما:شرکت مپنا
محل انجام کار:تهران - پاکدشت
مدت قرارداد:29.5 ماه
شروع قرارداد: اردیبهشت86

BOP نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ( فاز 2 )

موضوع قرارداد: مهندسی، تأمین تجهیزات و نصب سیستم های B.O.P برق و مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند(فاز دو)
کارفرما: شرکت مپنا
محل انجام کار:تهران-پاکدشت
مدت قرارداد: 31ماه
شروع قرارداد: آذر87

کنستانتره سنگ آهن


موضوع قرارداد: احداث خط 4 میلیون تن کنستانتره سنگ آهن
کارفرما: شرکت سنگ آهن گهر زمین
محل انجام کار: سیرجان
مدت قرارداد: 36 ماه
شروع قرارداد:دی ماه 1389

مخزن ذخیره سوخت

موضوع قرارداد:احداث مخازن ذخیره سوخت نیروگاه کازرون
کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق ایران
کارفرما:شرکت سدید جهان صنعت
محل انجام کار:استان فارس
مدت قرارداد:2سال
شروع قرارداد:اردیبهشت 87

EPC تاسیسات مکانیکی و برقی شرکت ایران خودرو

موضوع قرارداد: انجام عملیات طراحی،تهیه،نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی و نیز اجرای عملیات ساختمانی مربوطه و گاز رسانی در سطح شرکت ایران خودرو
کارفرما:شرکت ایسیکو
محل انجام کار: تهران-کیلومتر 14-شرکت ایران خودرو
مدت قرارداد: 12ماه
شروع قرارداد: دی ماه  1387

بسته بندی و بارگیری

موضوع قرارداد: عملیات بسته بندی و بارگیری محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی مارون
کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون
محل انجام کار:بندر ماهشهر
مدت قرارداد:2سال
شروع کار:01/03/85