یکشنبه, 06 فروردين 1402
  • pana-bam
  • slideno

استراتژی


استراتژی ماتریس برآورد تمامی نیازهای کارفرمایان ، انتظار مشتریان با موثرترین و کارآمد ترین روش های مدیریت میباشد. همچنین استخدام کارشناسان و کارکنان توانا و همکاری با شرکتهای خارجی در کلاس جهانی ، برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر و استفاده از امکانات پیشرفته و به روز، در نهایت ااستراتژی ماتریس بر این اساس قرار گرفته است تا خواسته ها  و توقعات مشتریان خود را بر اساس اصل مشتری مداری برآورده سازد و موجبات رضایت کارفرما را با استفاده از تیم های مدیریتی  و کاری علمی و با تجربه فراهم آورد.